Brasilien – Capoeirans hemland

Vad är capoeira?
Capoeira är dels en kulturyttring/tradition och dels en form av kampsport. Enligt traditionen uppfanns capoeiran av afrikanska slavar i Brasilien. Eftersom slavarna var förbjudna att utöva kampsportliknande aktiviteter, utvecklades capoeira som en sorts dans med inslag av rörelser, sparkar och slag som påminner om de rörelser som utförs inom traditionell kampsport. Idag är capoeira ett fenomen som har spridits över hela världen.

Kännetecken hos capoeira

När man ser en capoeira-utövare träna eller visa upp sina konster verkar det som att kroppen är i konstant rörelse. Rörelserna är snabba och kontrollerade, med inslag av sparkar och slag. Volter, hjulningar och moment av handstående är vanligt förekommande. I vissa stilar är det faktiskt vanligt att man tillbringar mer tid på händerna än på fötterna. När man utövar capoeira får man inte bli passiv, utan hela tiden förflytta sig och genomföra konster.

Capoeira som kampsport

Capoeira är en unik kampsport som får fler och fler anhängare för varje dag. I Sverige beräknas det finnas cirka 2000 aktiva utövare av capoeira. I en match, eller uppvisning som det egentligen handlar om, ska motståndarna inte sikta på att, som i traditionella kampsporter, slå ut varandra. I stället handlar det om att visa upp sina konster och genom detta besegra sin motståndare. Någon fysisk konfrontation med slag eller sparkar sker inte.

I nomenklaturen benämns en match som ett “spel” och de två capoeristas “spelar” mot varandra. Capoeira utövas i en ring, som kallas för roda. Ringen har inga likheter med exempelvis en boxningsring. Ringen utgörs i stället av åskådarna. Detta gör att capoeira kan utövas var som helst, när som helst. Musiken är en viktig del av capoeira och åskådarna spelar olika instrument, sjunger och klappar händerna. I ringen finns alltid en spelledare som bestämmer vilka capoeristas som ska duellera och vilken typ av spel som ska spelas. Som spelare kan man även själv gå in i ringen för att utmana en annan spelare.

Vill du lära dig capoeira? Här hittar du dansskolor >>

Capoeirans historia och bakgrund

Capoeira utvecklades först i Brasilien och det är fortfarande i detta land som capoeiran har sitt starkaste fäste, även om denna form av kampsport idag har nått alla delar av världen.

Capoeira Contemporanea
Bildkälla: http://capoeira-connection.com/capoeira/2011/10/what-are-the-different-styles-of-capoeira/

Capoeira började utvecklas samtidigt som de första slavarna anlände till Sydamerika och Brasilien från Afrika. Portugiserna var de första att transportera slavar över Atlanten och började med det redan under 1500-talet. Det var främst människor från stammarna Yoruba och Dahomenska från Sudan samt Bantu-stammarna från Angola och Mocambique som togs till fånga och tvingades in i slaveri.

I Brasilien började slavarna utveckla ett uttryck för sina gamla traditioner från Afrika, med dans och rytmiska rörelser, i kombination med moment som vi känner igen från många kampsporter. Slavarna var förbjudna att utöva aktiviteter som kunde uppfattas som träning för uppror och man maskerade helt enkelt träningen till en form av dans.

Några uppgifter om capoeirans utveckling fram till 1800-talet finns i princip inte dokumenterade. Det var först genom en målning av tysken Johann Moritz Rugendas 1825 som capoeiran fick en tolkning som kunde bevaras till eftervärlden.

Ordets ursprung

Precis som är fallet med många andra populära företeelser som har funnits under lång tid, finns det många teorier även om hur ordet capoeira har kommit till. Teorierna mycket spretiga. En del forskare anser att ordet capoeira kommer från det kongolesiska ordet kipura som ungefär beskriver hur en tupp rör sig i strid. Andra menar att ordet kommer från ordet capa – den korg som slavarna bar på huvudet.

Capoeira i Brasilien idag

Capoeira är idag en central del av den brasilianska folksjälen. Denna unika uttrycksform, som kan sägas vara hälften dans, hälften kampsport, utövas av brasilianare i alla åldrar. Det är inte ovanligt att se capoeira-spel på stränderna dagtid och på gatorna kvällstid. För de riktigt duktiga utövarna finns även mästerskap att delta i.